Etusivu Yhteystiedot


Palvelut:


Tiedon kasittely:
- tiedon tallennus haluttuun formaattiin
- jäsenrekisterit, tuoterekisterit, kyselyt yms.
- skannaukset A4 kokoon saakka, muunnos tekstimuotoon
- rakenteettoman tiedon muuttaminen rakenteelliseksi
- useiden erilaisten tietorakenteiden yhdistäminen
- tiedon täydentäminen eri lähteistä
- tiedon muodon muutokset


Tekstin kasittely:
- sanelupurku, puhtaaksikirjoitus
- asiakirjojen laadinta. Hakemukset, valitukset yms.
- asioiden käsittely erilaisissa sähköisissä palveluissa<
- tulostukset A4 kokoon


Toimistotyöt:
- toimistoapu, sihteeriapu
- toimiston rutiinityöt
- arkistojen perkaus
- postin käsittely


ATK tuki:
- käyttöjärjestelmät: Vianetsintä, korjaus, suunnittelu, hankinta, asennus, neuvonta
- toimitosovellukset: Vianetsintä, korjaus, suunnittelu, hankinta, asennus, neuvonta
- Rauta: Vianetsintä, korjaus, suunnittelu, hankinta, kokoonpano, neuvonta
- Pienet verkkoratkaisut: langattomat ja langalliset. Vianetsintä, korjaus, suunnittelu, hankinta, asennus, neuvonta